Iskolatanács – Rada školy


UZNESENIE č. 1/2011
  |  

UZNESENIE č. 2/2011 
&nbsp|  

UZNESENIE č. 3/2011

ŠTATÚT
RADY ŠKOLY

 

pri
Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášove

kompletné znenie nájdete
TU

  

 


Podľa čl. 4. ŠTATÚTU RADY ŠKOLY

pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Školská 7, Tomášov -Fél

zloženie rady školy od 12.9.2012:

(1) Rada školy má 11 členov.

(2) Členmi rady školy sú:

 1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
  Horváthová Edina, Mgr.
  Macsiczová Emőke, Mgr.

 2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
  Csenkeyová Zuzana
 3. štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo
  školského zariadenia,
  Borik Ivan, Ing.
  Fülöp Michal, Ing.
  Kozics Katarína, RNDr., PhD.
  Szalay Robert, Mgr.

 4. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
  Farkašová Gertrúda, PaedDr.
  Nagyová Magdaléna
  Ing. Slovák David
  Vitálos Blažej, Mgr.

e-mail: iskolatanacsfel@gmail.com

Prejsť na začiatok