Iskolatanács – Rada školy

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút rady školy (2013)

2011: uznesenie1 uznesenie2 uznesenie3

ŠTATÚT
RADY ŠKOLY

 

pri
Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášove

kompletné znenie nájdete
TU

  

 


Podľa čl. 4. ŠTATÚTU RADY ŠKOLY

pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Školská 7, Tomášov -Fél

zloženie rady školy od 22.9.2020:

(1) Rada školy má 11 členov.

(2) Členmi rady školy sú:

 1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
  Horváthová Edina, Mgr.
  Macsiczová Emőke, Mgr.
 2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
  Csenkeyová Zuzana
 3. štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo
  školského zariadenia,
  Borik Ivan, Ing.
  Fülöp Michal, Ing.
  Kozics Katarína, RNDr., PhD.                 predseda RŠ
  Liščíková Beata, Ing.
 4. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
  Farkašová Gertrúda, PaedDr.
  Nagyová Magdaléna
  Ürge Tomáš, Mgr.
  Slovák David, Ing.


e-mail: iskolatanacsfel@gmail.com

Prejsť na začiatok