Konzultációs órák – Konzultácie

    Hétfő/Pondelok Szerda/Streda Csütörtök/Štvrtok
1. Bogárová Olga, Mgr. 12.00 -13.00    
2. Borik Adriana, Mgr.   12.00-13.00  
3. Horváth Edina, Mgr.     8.15-9.00
4. Kajtár Karol, Mgr. 14.00-15.00    
5. Katková Mária, Mgr.   11.15-12.00  
6.        
7. Macsiczová Emőke, Mgr.   12.00-13.00  
         
8. Méryová Tímea, Mgr.   10.15-11.00  
9. Mikóczi Erika   11.00-12.00  
10. Nagyová Evelina, Mgr.   12.00-13.00  
11. Nagyová Gabriela, Mgr.   7.00-7.30  
13. Pomichal Mária, Mgr. 14.00-15.00    
14. Sándor Tibor, Mgr.   12.00-13.00  
15. Simonics Zuzana, Mgr.   12.00-13.00  
16.        
17. Wimmer Károly, Mgr.   9.15-10.15  
Prejsť na začiatok